_____________________________'s hus - og de skjulte farer

Bed dine elever om at finde ud af hvor mange faremærkede produkter de har hjemme hos dem selv eller i skolebygningen.

Vær sikker på at eleverne beder en voksen om at hjælpe med denne opgave for at undgå ulykker. De kan enten lave en liste over de produkter, de finder eller tage billeder af dem med en mobil telefon eller tablet. I klasselokalet kan I vise hvad eleverne har fundet frem til ved at lave et oversigtsskema på tavlen eller en flipchart eller på et smartboard. Det kan f.eks. være følgende:

 

Sundhedsfare Ætsende Alvorlig sundhedsfare Brandfare Farlig for miljøet Explosiv Gaser under tryk Brandnærende Akut giftig
                 

Skriv i skemaet hvor mange af de forskellige farepiktogrammer I har fundet.