Vær forsigtig

Vær forsigtig

Alt er lavet af kemikalier. Så hvorfor er nogle kemikalier farlige for mennesker? Og hvad kan du gøre for at beskytte dig selv? Find svarene i denne artikel.

Du er i kontakt med mange forskellige kemikalier hver dag. Der er kemikalier i luften, vandet og i din mad, og i produkter som computere, kosmetik og tøj. Din krop kan komme i kontakt med kemikalier på forskellige måder: Gennem det du drikker og spiser, gennem den luft du indånder eller gennem huden.

Nogle kemikalier kan være farlige for mennesker. Før du læser videre skal du vide, at du kan beskytte dig selv mod farlige kemikalier ved at være forsigtig. 

Hvilke effekter kan kemikalier have på sundheden?

Kemikalier kan nogle gange have alvorlige effekter på sundheden. En effekt kan opstå lige efter, at man har været i kontakt med kemikaliet. Det kan for eksempel være irritation eller skade på huden eller øjnene. Sådanne effekter kan opstå på grund af en ulykke derhjemme eller på arbejdet, hvis man bruger et kemisk produkt uforsvarligt.

Nogle effekter ses først lang tid efter, at en person har været i kontakt med farlige kemikalier. Det sker for det meste, hvis personen har været i kontakt med kemikaliet gentagne gange i en lang periode. Sådanne effekter kan være skader på lungerne, på leveren eller andre organer i kroppen, eller udvikling af allergi.

Børn og unge er ofte mere følsomme overfor farlige kemikalier end voksne, fordi deres kroppe stadig vokser og er under udvikling.

Produkter med farepiktogrammerne ”Sundhedsfare”, ”Alvorlig sundhedsfare” og ”Ætsende”

Tændvæske til grillen, de fleste imprægnerings sprays og mange andre husholdningskemikalier har et eller flere farepiktogrammer på etiketten. De diamant formede farepiktogrammer og teksten på etiketten fortæller dig om den fare, der kan være forbundet med at bruge produktet. Sikkerhedsinstruktionen på etiketten fortæller dig også, hvordan håndterer produktet korrekt.

Sundhedsfare

Dette piktogram kan findes på rengøringsmidler, luftfriskere og opvaskemiddel.

 

Alvorlig sundhedsfare

Dette piktogram kan findes på tændvæske til grillen, lim, mineralsk terpentin og benzin.

Ætsende

Dette piktogram kan findes på toiletrens, afløbsrens, kalkfjerner, vaskepulver og salmiakspiritus.

Er husholdningskemikalier farlige?

Dette spørgsmål kan ikke besvares med et simpelt ja eller et nej. Svaret kommer an på hvad det er for et kemikalie og hvor meget du bliver udsat for og på hvilken måde.

Hvis du ved et uheld spilder tændvæske på armen kan din hud blive rød og irriteret i et kort stykke tid. Hvis du ved et uheld kommer til at sluge tændvæske, så kan du blive alvorligt syg. Hvis du kun bruger tændvæsken til at tænde grillen og sørger for ikke at komme i kontakt med væsken så sker der ingen skade.

Her er et andet eksempel. Hvis du sprayer dine vinterstøvler eller sko med spray for at gøre dem vandtætte, så skal det altid gøres udendørs eller i et rum med god udluftning. Hvis du gør det indendørs uden ordentlig udluftning (altså med lukkede vinduer/døre), så kommer du til at indånde dampene fra spray’en. Det kan give hoste, og du vil måske blive svimmel og få hovedpine. Hvis du sprayer dine støvler på den måde om og om igen kan dine lunger sidst tage skade.

Hvad kan du gøre for at beskytte dig selv?

Det er altid bedst at lade en voksen håndtere produkter med faremærkning. Det gælder f.eks. for produkter med piktogrammerne ”Ætsende” eller ”Alvorlig sundhedsfare” på etiketten. Andre kemikalier er ikke så farlige for din sundhed så længe du ved hvordan man bruger dem forsigtigt. Det kan f.eks. være opvaskemidlet eller opvasketabletter i køkkenet.

Der er en række forholdsregler, du og din familie let kan tage for at beskytte jer selv:

  1. Læs etiket og instruktion om sikker brug.
  2. Opbevar kemikalierne i deres oprindelige emballage.
  3. Hold kemikalier ude af syne og udenfor rækkevidde for dine yngre søskende og for kæledyr.
  4. Bland aldrig kemikalier sammen

Hvad skal man gøre hvis der sker en ulykke med et kemikalie?

Desværre sker det hver dag, at nogle har uheld med kemikalier derhjemme. Tit er der små børn involveret. Hvis du selv har en ulykke med et kemikalie eller du er vidne til en, så skal du altid hente hjælp hos en voksen. Hvis det er alvorligt, og der ikke er nogle voksne i nærheden, så ring 112 til alarmcentralen. Du kan tilføje nummeret til dine kontakter eller hente 112 app’en til din smartphone.

Hvis du er kommet til at sluge eller på anden måde indtage kemikalier, så kan du altid ringe til Giftlinjen. De vil stille nogle spørgsmål i telefonen og sørge for, at du får hjælp. Giftlinjens telefon nummer er: 82 12 12 12. Giftlinjens telefon er åben hele døgnet.